• http://www.gov.am
  • http://www.cba.am
  • http://www.mineconomy.am
  • http://www.smednc.am
  • http://www.paap.am
  • http://www.fsm.am
  • http://uba.am/arbitration/?pageid=208
Երաշխիքների տրամադրում

Երաշխիքների տրամադրում


Հայաստանի Զարգացման և Ներդրումների Կորպորացիան տրամադրում է երաշխիքներ ՀՀ ռեզիդենտ առևտրային իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին
Երաշխիքի տեսակներ
Մրցույթի մասնակցության երաշխիք
Կանխավճարի ապահովման երաշխիք
Պայմանագրի կատարման երաշխիք
Որակի (հետավարտման) երաշխիք
Արտահանման երաշխիք

Հայաստանի Զարգացման և Ներդրումների Կորպորացիայի կողմից տրամադրվող երաշխիքների սպասարկման վճարի չափը սահմանվում է երաշխիքի գումարի 0,3-2 % (զրո ամբողջ երեք տասնորդական տոկոսից մինչև երկու տոկոս) միջակայքում, սակայն այն չի կարող պակաս լինել 10,000 (տասը հազար) ՀՀ դրամից: Երաշխիքը կարող է տրամադրվել մինչև 3 (երեք) տարի ժամկետով:

Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ

Վերջին թարմացում ` 16.01.2018 10:20