• http://www.gov.am
  • http://www.cba.am
  • http://www.mineconomy.am
  • http://www.smednc.am
  • http://www.paap.am
  • http://www.fsm.am
  • http://uba.am/arbitration/?pageid=208
Գյուղատնտեսության ոլորտին

“Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի մասնակի սուբսիդավորման ծրագրի” շրջանակներում տրամադրվող վարկեր

 Արժույթը

ՀՀ դրամ

Գումարը

3-10 մլն. ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույքը

առավելագույնը 12%

Ժամկետը

մինչև 5 տարի

 

 

 

 

Սուբսիդավորում՝

* սուբսիդավորումը կիրականացվի այնպիսի չափաքանակով, որ արդյունքում  տնտեսվարողների  կողմից վճարվող տոկոսադրույքը կազմի 5% ,

* ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1444-Ն որոշմամբ հաստատված սոցիալական աջակցություն ստացող սահմանամերձ բնակավայրերի և գյուղատնտեսական կոոպերատիվների համար վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորումը կիրականացվի այնպիսի չափաքանակով, որ արդյունքում  տնտեսվարողների  կողմից վճարվող տոկոսադրույքը կազմի 3% :