• http://www.gov.am
  • http://www.cba.am
  • http://www.mineconomy.am
  • http://www.smednc.am
  • http://www.paap.am
  • http://www.fsm.am
  • http://uba.am/arbitration/?pageid=208
Գյուղատնտեսական

Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) նպատակով ագրովերամշակման ոլորտին տրամադրվող վարկեր

 Արժույթը

ՀՀ դրամ

Առավելագույն գումարը

150 մլն. ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույքը

12%

Սուբսիդավորվող տոկոսադրույք

9%

Հաճախորդի կողմից վճարման ենթակա տոկոսադրույք

3%

Ժամկետը

մինչև 1 տարի