• http://www.gov.am
  • http://www.cba.am
  • http://www.mineconomy.am
  • http://www.smednc.am
  • http://www.paap.am
  • http://www.fsm.am
  • http://uba.am/arbitration/?pageid=208
Բաժնետերեր

«ՓՄՁ ներդրումներ» ՈՒնիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ՓԲԸ միակ բաժնետերն է հանդիսանում «Հայաստանի Փոքր և Միջին Ձեռնարկությունների Զարգացման Ազգային Կենտրոն» հիմնադրամը: «Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ» հիմնադրամը ՀՀ կառավարության որոշմամբ ստեղծվել և իր գործունեությունը ծավալել է սկսած 2002թ-ից: Հիմնադրամը ՀՀ տարածաշրջանում ունի գործող ներկայացուցչություններ և մասնաճյուղեր:


Հասցե` ՀՀ, 0010, ք. Երևան, Մհեր Մկրտչյան 5ա
Հեռախոս` (374 10) 54-16-48, 56-37-14, 58-32-61
Ֆաքս` (374 10) 54-16-42
Էլ-փոստ` info@smednc.am
Վեբ Կայք` www.smednc.am

Վերջին թարմացում ` 08.02.2013 15:00