• http://www.gov.am
 • http://www.cba.am
 • http://www.mineconomy.am
 • http://www.smednc.am
 • http://www.paap.am
 • http://www.fsm.am
 • http://uba.am/arbitration/?pageid=208
Նորություններ
 • "ՓՄՁ ներդրումներ" ՈՒՎԿ ՓԲԸ  | 26 Հուլիս,  2017

    Էլեկտրական չորանոցների իրացման ուղղությամբ համագործակցության պայմանագրի ստորագրում 

  Այսօր՝ հուլիսի 26-ին, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունում ստորագրվել է էլեկտրական չորանոցների իրացման ուղղությամբ համագործակցության պայմանագիր "ՓՄՁ ներդրումներ" ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի (գործադիր տնօրենի տեղակալ Հրաչ Դարբինյան) և "Սուրեն-Անի" ՍՊԸ-ի (տնօրեն Սուրեն Գալստյան) միջև:


              Պայմանագիրը ստորագրելուց հետո "ՓՄՁ ներդրումներ" ՈՒՎԿ ՓԲԸ գործադիր տնօրենի տեղակալ Հրաչ Դարբինյանը և "Սուրեն-Անի" ՍՊԸ տնօրեն Սուրեն Գալստյանը լրագրողներին ներկայացրել են համագործակցության մանրամասները:


  Կողմերի համագործակցությունը նպատակ ունի աջակցել անհատ ձեռնարկատերերին և առևտրային իրավաբանական անձանց ֆինանսական վարձակալությամբ (լիզինգ) արտոնյալ պայմաններով էլեկտրական չորանոցներ ձեռք բերելու համար.

  տոկոսադրույքը՝ տարեկան 12. %,

  կանխավճար՝ առնվազն լիզինգի առարկայի արժեքի 20 %-ի չափով,

  առավելագույն ժամկետը՝ 1 տարի:


              Լիզինգի գործողություն ողջ ընթացքում լիզինգի առարկաները կգտնվեն երաշխիքային սպասարկման մեջ:

  Այս համագործակցությունը կնպաստի ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսության և ձեռնարկատիրության զարգացմանը, այնպես էլ կխթանի չրերի արտահանումը: