• http://www.gov.am
  • http://www.cba.am
  • http://www.mineconomy.am
  • http://www.smednc.am
  • http://www.paap.am
  • http://www.fsm.am
  • http://uba.am/arbitration/?pageid=208
Տնտեսական նորմատիվներ

Քանի որ ընկերությունը հրապարակային օֆերտայի միջոցով փոխառնություններ չի ներգրավում, ուստի ընկերության վրա տարածվում են միայն կանոնադրական կապիտալի նվազագույն չափի և ընդհանուր (սեփական) կապիտալի նվազագույն չափի հիմնական տնտեսական նորմատիվները:

 
 

Վերադառնալ

Վերջին թարմացում ` 18.04.2018 19:50