• http://www.gov.am
  • http://www.cba.am
  • http://www.mineconomy.am
  • http://www.smednc.am
  • http://www.paap.am
  • http://www.fsm.am
  • http://uba.am/arbitration/?pageid=208
Հաճախորդների իրավունքներ

Դուք կարող եք բողոք պահանջը ներկայացնել ընկերության գրասենյակ հետևյալ հասցեով`


Հայաստանի Զարգացման և Ներդրումների Կորպորացիա

Աշխատանքային Ժամերն են` 9:00-18:00
Հասցե՝ ք. Երևան, Արաբկիր, Նաիրի Զարյան 74 շենք, 277 շին.
Հեռ.՝ +37460 506556, +37410 708020, +37410 708030, +37410 708040
Էլ. հասցե`  info@dica.am
Վեբ կայք`  http://www.dica.amԻ՞ՆՉ ԱՆԵԼ, ԵԹԵ ԲՈՂՈՔ ՈՒՆԵՔ

Բողոքի ներկայացման հայտ


Տեղեկացնում ենք, որ ցանկացած անձ իրավունք ունի «Հայաստանի Զարգացման և Ներդրումների Կորպորացիա» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի վերաբերյալ ստանալու`

«Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված տեղեկատվությունը կամ այդ փաստաթղթերի պատճենները:


Վերոնշյալ տեղեկությունները կազմակերպությունը տրամադրում է հաճախորդի գրավոր դիմումը ստանալուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում, անվճար: Գրավոր դիմումը կարող է ներկայացվել հետևյալ ձևերով`

 

  • առձեռն` կազմակերպության գրասենյակում,
  • էլեկտրոնային փոստով` info@dica.am


Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակ
Հաշտարար` Փիրուզ Սարգսյան
Աշխատանքային Ժամերն են` 9:00-18:00
Հասցե` 0010, ՀՀ, ք. Երևան, Մովսես Խորենացու փող. 15, 
    «Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն, 7-րդ հարկ
Հեռ.` (+374 10) 582 322, 582 321
Ֆաքս` (+374 10) 582 421
Էլ. հասցե` info@fsm.am
Վեբ կայք`  http://www.fsm.amՎերջին թարմացում ` 24.10.2018 18:25